<< Click to Display Table of Contents >>

Strona "Wyniki on-line" -  POMOC DLA UŻYTKOWNIKA

 

 

Korzystanie z Usługi "Wyniki on-line" sprowadza się do kilku prostych czynności:

 

podczas pierwszego logowania - weryfikacji użytkownika i zmiany hasła,
podczas każdego kolejnego logowania -  podania hasła,
w przypadku wystąpienia problemów z logowaniem - odzyskania dostępu do Usługi.

 

 

 

PIERWSZE LOGOWANIE - WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKA I ZMIANA HASŁA

 

 

Aby zalogować się do Usługi "Wyniki on-line", należy skorzystać ze strony wskazanej przez wykonawcę badań.

Wygląd okna służącego do logowania dla osób posiadających Kartę Stałego Klienta przedstawiono poniżej:

 

 

logowanie_csw

Rys. Okno służące do logowania w Usłudze "Wyniki on-line".

 

 

Logowanie polega na wpisaniu numeru znajdującego się na Karcie Stałego Klienta lub powiązanego z nim numeru PESEL oraz potwierdzeniu go hasłem.

 

 

 

W oknie "Logowanie dla osób posiadających Kartę Stałego Klienta" należy:

 

wprowadzić "Nr PESEL lub nr karty" - należy podać numer karty lub PESEL użytkownika. Numer karty jest widoczny na Karcie Stałego Klienta. PESEL użytkownika jest wprowadzany do systemu Diagnostyki podczas wydawania Karty Stałego Klienta. W przypadku podania błędnego numeru karty lub błędnego PESELU logowanie nie będzie możliwe.
wprowadzić "Hasło" - należy podać hasło. Jest to ciąg znaków potwierdzający numer karty, podany łącznie z Kartą Stałego Klienta. W przypadku wpisania błędnego hasła logowanie nie będzie możliwe.
zaznaczyć pole "Nie jestem robotem" i pozytywnie przejść weryfikację przez narzędzie "reCAPTCHA". W przypadku niezaznaczenia pola logowanie nie będzie możliwe. 

 

 

 

Po wpisaniu powyższych danych należy je zatwierdzić używając klawisza [ZALOGUJ] lub klawisza [Enter] z klawiatury. System wyświetli Regulamin korzystania z Usługi. Wygląd okna przedstawiono poniżej:

 

nowy_regulamin

 

Rys. Okno z Regulaminem.

 

 

W oknie dostępne są dwie opcje:

 

klawisz [Akceptuję regulamin] - kliknięcie w klaiwsz oznacza zaakceptowanie regulaminu,
klawisz [Nie akceptuję] - kliknięcie w klawisz oznacza niezaakceptowanie regulaminu.

 

Aby kontynuować proces weryfikacji użytkownika należy zaakceptować REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WYNIKI ON-LINE przy użyciu klawisza [Akceptuję regulamin]. W przypadku kliknięcia w klawisz [Nie akceptuję] korzystanie z Usługi nie będzie możliwe.

 

Po zaakceptowaniu regulaminu wyświetlone zostanie okno umożliwiające podanie numeru PESEL użytkownika:

 

 

weryfikacja_pierwsze_logowanie_pesel

Rys. Okno służące do weryfikacji.

 

 

W polu "Nr PESEL" należy wprowadzić numer PESEL użytkownika i zatwierdzić go klawiszem [Zaloguj].

 

 

Następnie zostanie wyświetlone okno służące do tworzenia indywidualnego hasła:

 

logowanie_zmiana_hasla_8_znakow

Rys. Okno służące do tworzenia nowego hasła.

 

W oknie należy wprowadzić:

 

"Nowe hasło" - osobiste hasło użytkownika zawierające minimum 8 znaków, w tym co najmniej jedną literę, cyfrę i znak specjalny,
"Powtórz hasło" -  w celu weryfikacji, ponownie nowe hasło.

Pole "Siła hasła" informuje użytkownika o sile tworzonego hasła - kolor czerwony oznacza hasło "słabe", kolor zielony hasło "silne".

 

Po wprowadzeniu danych należy je zatwierdzić klawiszem [Zaloguj] lub klawiszem [Enter] z klawiatury.

 

 

System wyświetli okno umożliwiające wpisanie dodatkowych danych, niezbędnych do zakończenia procesu weryfikacji oraz do odzyskania hasła w razie jego utraty.

Wygląd okna przedstawiono poniżej:

 

logowanie_podaj_email_lub_sms

Rys. Okno służące do wprowadzenia danych dodatkowych.

 

Okno zawiera następujące pola:

 

"Adres e-mail" - do wprowadzenia adresu e-mail zgodnego z formatem 'login@serwer.pl',
"Nr telefonu" - do wprowadzenia numeru telefonu użytkownika zgodnego z formatem '000 000 000', '000000000' lub '000-000-000'.

Konieczne jest wypełnienie przynajmniej jednego pola.

 

 

Po kliknięciu w klawisz [Zaloguj] lub klawisz [Enter] do użytkownika zostanie wysłana wiadomość sms lub e-mail z kodem. System wyświetli okno umożliwiające wprowadzenie otrzymanego kodu:

 

okno_podaj_kod

Rys. Okno do wprowadzenia kodu weryfikacyjnego.

 

Okno zawiera pole "Kod" do wprowadzenia kodu otrzymanego przez e-mail lub SMS.

 

Jeżeli użytkownik podał adres e-mail i nr telefonu, kod weryfikacyjny zostanie wysłany na adres e-mail.

 

Po wpisaniu otrzymanego kodu należy użyć klawisza [Zaloguj] lub [Enter].

Użytkownik zostanie przeniesiony do strony logowania "Wyniki on-line", poinformowany o zmianie hasła i pomyślnym zakończeniu procesu weryfikacji.

 

W oknie logowania należy wprowadzić "Nr PESEL lub nr karty" oraz utworzone w procesie weryfikacji osobiste "Hasło".

 

 

 

Po zalogowaniu dostępna jest zakładka "Moje dane" zawierająca dane pacjenta:

 

 

zakladka_dane

 

Rys. Strona "Wyniki on-line". Zakładka "Moje dane".

 

 

Okno umożliwia podgląd danych osobowych, uzupełnienie lub zmianę istniejących danych kontaktowych lub rezygnację z Usługi dostępu do wyników "Wyniki on-line".

 

Rezygnacja z usługi dostępu do wyników online

 

[Zakończ korzystanie z Usługi] - umożliwia rezygnację z usługi dostępu do wyników on-line. Proces jest nieodwracalny.

 

Po użyciu klawisza [Zakończ korzystanie z Usługi] nastąpi wylogowanie użytkownika. Ponowne logowanie przy użyciu danych z dotychczasowej Karty Stałego Klienta nie będzie możliwe.

Odzyskanie dostepu do Usługi będzie możliwe jedynie po otrzymaniu nowej karty.

 

 

Dane pacjenta

 
Dane pacjenta wprowadzane są do systemu Diagnostyki w punkcie pobrań. W zakładce "Moje dane" nie ma możliwości modyfikacji danych przez użytkownika.

 

 

Dane kontaktowe pacjenta

 

Do wprowadzenia danych kontaktowych służą pola:

 

"e-mail" - pozwala na wpisanie adresu e-mail zgodnego z formatem login@serwer.pl,

Adres e-mail umożliwia odzyskanie dostępu do Usługi w przypadku utracenia hasła.

"numer telefonu komórkowego" z klawiszem [Testowy SMS] - służy do wpisania numeru telefonu komórkowego zgodnego z formatem 000 000 000, 000000000 lub 000-000-000.

Klawisz [Testowy SMS] pozwala na sprawdzenie poprawności podanego numeru - kliknięcie w klawisz spowoduje wysłanie testowej wiadomości na podany numer.

Numer telefonu umożliwia odzyskanie dostępu do Usługi w przypadku utracenia hasła.

 

Wymagane jest wypełnienie przynajmniej jednego pola.

 

Jeśli adres e-mail (i/lub nr telefonu kom.) został podany wraz z danymi pacjenta w Punkcie Pobrań, pole "e-mail" (i/lub "nr telefonu kom.") wypełni się automatycznie. Wyświetli się wówczas komunikat z prośbą o sprawdzenie poprawności: "Czy adres e-mail jest poprawny?" i "Czy numer telefonu jest poprawny?".

 

Aby zapisać dane należy użyć klawisza [Zapisz].

 

 

W celu otrzymywania e-maili informacyjnych należy podać adres e-mail i wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie "Zapisuję się do Newslettera i akceptuję jego Regulamin/Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. adres e-mail) przez Diagnostykę w celu otrzymywania informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych/Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Diagnostyki drogą elektroniczną informacji dotyczącyh akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych, na podany adres e-mail."  i zapisać dane klawiszem [Zapisz].

Na podany adres e-mail zostanie wysłany mail z prośbą o potwierdzenie zapisu do Newslettera.

 

 

Okno "Moje dane" jest dostępne po zalogowaniu do serwisu "Wyniki on-line". W celu wyświetlenia okna należy użyć ikony [Moje dane].

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEM Z LOGOWANIEM

 

Nie możesz się zalogować? 

 

Na stronie do logowania do Usługi "Wyniki on-line" umieszczono link "Nie możesz się zalogować?"

Po użyciu linku zostanie wyświetlone okno umożliwiające rozwiązanie problemów z logowaniem lub sprawdzenie wyniku w inny sposób:

 

 

strona_nie_mozesz_sie_zalogowac

Rys. Okno z odnośnikami do rozwiązywania problemów z logowaniem oraz innego sposobu sprawdzania wyniku.

 

 

Okno zawiera linki:

"Przypomnij hasło" - odsyła do strony umożliwiającej rozwiązanie problemów z logowaniem,
"Wyniki na podstawie numeru zlecenia" - powoduje wyświetlenie strony służącej do podglądu wyników pojedynczego zlecenia,

oraz

"POMOC" - zawiera instrukcję dla użytkownika.

 

 

 

PROBLEM Z LOGOWANIEM

 

Przypomnij hasło

 

Kliknięcie w link "Przypomnij hasło" spowoduje otwarcie okna, którego wygląd przedstawiono poniżej:

 

csw_problem_z_logowaniem

Rys. Okno służące do określania rodzaju problemów z logowaniem.

 

 

W oknie są dostępne trzy opcje:

 

"Zapomniałem hasła, ale posiadam kartę informacyjną z oryginalnym hasłem i PIN-em."

   Karta Informacyjna jest dołączona do każdej wydanej Karty Stałego Klienta.

"Podałem adres e-mail do korespondencji podczas weryfikacji moich danych na stronie wyniki on-line."
"Podałem numer telefonu komórkowego podczas weryfikacji moich danych na stronie wyniki on-line."

 

Należy zaznaczyć wybraną opcję, a następnie kliknąć w klawisz [Kontynuuj].

 

 

 

PROBLEM Z LOGOWANIEM

 

ORYGINALNE HASŁO I PIN SĄ ZNANE

 

Zaznaczenie opcji "Zapomniałem hasła, ale posiadam kartę informacyjną z oryginalnym hasłem i PIN-em" i kliknięcie w klawisz [Kontynuuj], spowoduje otwarcie okna, którego wygląd przedstawiono poniżej:

 

zmiana_hasla_pin_wypelnij_ponizsze_dane

Rys. Okno służące do zmiany hasła logowania w Usłudze "Wyniki on-line".

 

 

W oknie należy wprowadzić następujące dane:

 

"Numer karty" -  numer Karty Stałego Klienta,
 "PIN" - PIN znajdujący się w instrukcji (karcie informacyjnej) dołączonej do Karty Stałego Klienta,
 "Nowe hasło" -  nowe osobiste hasło, zawierające minimum 8 znaków, w tym co najmniej jedną literę, cyfrę i znak specjalny,
 "Powtórz hasło" - w celu weryfikacji, ponownie nowe osobiste hasło.

 

Pole "Siła hasła" informuje użytkownika o sile tworzonego hasła - kolor czerwony oznacza hasło "słabe", kolor zielony hasło "silne".

 

Po wpisaniu powyższych danych, należy zatwierdzić je używając klawisza [USTAW NOWE].

 

 

Zostanie wyświetlone okno służące do wprowadzenia numeru PESEL użytkownika.

Wygląd okna przedstawiono poniżej:

 

weryfikacja_podaj_pesel

Rys. Okno służące do wprowadzenia numeru PESEL.

 

W pole "Nr PESEL" należy wprowadzić numer PESEL i zatwierdzić zgłoszenie potrzeby zresetowania hasła klawiszem [Wyślij].

 

Użytkownik zostanie poinformowany o pozytywnym przebiegu procesu zmiany hasła:

 

zmiana_hasla_pin

Rys. Okno z komunikatem o zmianie hasła.

 

Aby powrócić do strony "Wyniki on-line" należy kliknąć w link "Powrót do logowania".

 

 

 

 

PROBLEM Z LOGOWANIEM

 

PODANO ADRES E-MAIL DO KORESPONDENCJI PODCZAS WERYFIKACJI DANYCH NA STRONIE "WYNIKI ON-LINE"

 

Zaznaczenie opcji "Podałem adres e-mail do korespondencji podczas weryfikacji moich danych na stronie wyniki on-line." i kliknięcie w klawisz [Kontynuuj], spowoduje otwarcie okna, którego wygląd przedstawiono poniżej: 

 

przypominanie_hasla_email

Rys. Okno służące do resetowania hasła w serwisie "Wyniki on-line".

 

W oknie należy wprowadzić:

 

"Nr karty / PESEL" -  nr Karty Stałego Klienta lub numer PESEL.

 

Aby wysłać zgłoszenie o potrzebie zresetowania hasła dostępu do Usługi, należy kliknąć w klawisz [Wyślij].

 

 

Wówczas w oknie pojawi się następujący komunikat:

 

resetowanie_hasla_mail

Rys. Okno "Resetowanie hasła'" z komunikatem o przesłaniu wiadomości na podany adres e-mail.

 

 

 

 

Na adres e-mail, podany do korespondencji podczas weryfikacji danych w Usłudze "Wyniki on-line", zostanie przesłana wiadomość o następującej treści:

 

1_wyniki_on_line_e_mail

Rys. Treść wiadomości wysłanej na podany adres e-mail.

 

 

Wiadomość zawiera link "Zmiana hasła", w który należy kliknąć w celu zmiany hasła dostępu do Usługi "Wyniki on-line"

 

 

Link jest aktywny przez określony czas (np. przez 10 min.) od momentu otrzymania wiadomości. 

Użycie nieaktywnego linku spowoduje wywołanie strony resetowania hasła z komunikatem "Strona wygasła":

 

strona_wygasla

Rys. Okno "Resetowanie hasła'" z komunikatem "Strona wygasła".

 

 

Po kliknięciu w aktywny link "Zmiana hasła" otworzy się strona resetowania hasła, której wygląd przedstawiono poniżej: 

 

zmiana_hasla_email

Rys. Okno służące do zmiany hasła do logowania w Usłudze "Wyniki on-line".

 

 

W oknie należy wprowadzić:

 

 "Nowe hasło" - osobiste hasło użytkownika zawierające minimum 8 znaków, w tym co najmniej jedną literę, cyfrę i znak specjalny,
 "Powtórz hasło" - w celu weryfikacji, ponownie nowe osobiste hasło.

Pole "Siła hasła" informuje użytkownika o sile tworzonego hasła - kolor czerwony oznacza hasło "słabe", kolor zielony hasło "silne".

 

Po wpisaniu powyższych danych, należy je zatwierdzić używając klawisza [USTAW NOWE]. System zmieni wówczas dotychczasowe hasło na nowe i wyświetli okno z komunikatem informującym o zmianie hasła. 

 

Wygląd okna przedstawiono poniżej:

 

zmiana_hasla 

Rys. Okno informujące o zmianie hasła. 

 

Aby powrócić do okna logowania w Usłudze "Wyniki on-line", należy kliknąć w link "Powrót do logowania"

 

 

 

PROBLEM Z LOGOWANIEM

PODANO NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO PODCZAS WERYFIKACJI DANYCH NA STRONIE "WYNIKI ON-LINE"

 

Zaznaczenie opcji "Podałem numer telefonu komórkowego do korespondencji podczas weryfikacji moich danych na stronie wyniki on-line." i kliknięcie w klawisz [Kontynuuj], spowoduje otwarcie okna, którego wygląd przedstawiono poniżej: 

 

przypominanie_hasla_sms

Rys. Okno służące do resetowania hasła w Usłudze "Wyniki on-line".

 

W oknie należy wprowadzić:

 

"Nr karty / PESEL" -  nr Karty Stałego Klienta lub PESEL.

 

Aby wysłać zgłoszenie o potrzebie zresetowania hasła dostępu do Usługi, należy kliknąć w klawisz [Wyślij].

 

Wówczas pojawi się okno z komunikatem:

 

resetowanie_hasla_sms

 

Rys. Okno "Resetowanie hasła'" z komunikatem o wysłaniu wiadomości z hasłem tymczasowym na podany numer telefonu.

 

 

Na numer telefonu, podany przy pierwszym logowaniu lub podczas weryfikacji danych na stronie "Wyniki on-line", zostanie przesłana wiadomość z tymczasowym hasłem (kodem).

 

 

Po kliknięciu w aktywny link "Powrót do logowania" otworzy się strona logowania: 

 

logowanie_csw_bez_linkow

Rys. Strona logowania.

 

Należy podać "Nr PESEL lub nr karty", w polu "Hasło" tymczasowe hasło (kod) otrzymane przez SMS oraz zaznaczyć pole "Nie jestem robotem".

 

Po kliknięciu w [ZALOGUJ] nastąpi przekierowanie do strony tworzenia nowego hasła:

 

 

utworz_nowe_haslo_sms

Rys. Okno służące do zmiany hasła do logowania w Usłudze "Wyniki on-line".

 

 

W oknie należy wprowadzić następujące dane:

 

 "Nowe hasło" - osobiste hasło użytkownika zawierające minimum 8 znaków, w tym co najmniej jedną literę, cyfrę i znak specjalny,
 "Powtórz hasło" - w celu weryfikacji, ponownie nowe osobiste hasło.

Pole "Siła hasła" informuje użytkownika o sile tworzonego hasła - kolor czerwony oznacza hasło "słabe", kolor zielony hasło "silne".

 

Po wpisaniu powyższych danych, należy zatwierdzić je używając klawisza [USTAW NOWE]

 

Dotychczasowe hasło zostanie zmienione na nowe. Nastąpi przekierowanie do strony logowania z informacją o zmianie hasła.

 

 

 

PROBLEM Z LOGOWANIEM

 

ORYGINALNE HASŁO I PIN NIE SĄ ZNANE

 

NIE PODANO ADRESU E-MAIL DO KORESPONDENCJI PODCZAS WERYFIKACJI DANYCH NA STRONIE "WYNIKI ON-LINE"

 

NIE PODANO NUMERU TELEFONU KOMÓRKOWEGO PODCZAS WERYFIKACJI DANYCH NA STRONIE "WYNIKI ON-LINE"

 

 

Jeżeli użytkownik nie podał danych niezbędnych do odzyskania hasła - numeru telefonu lub adresu e-mail oraz nie posiada numeru PIN wydanego razem z Kartą Stałego Klienta, nie ma możliwości odzyskania hasła

W takim przypadku należy skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://diag.pl/pacjent/kontakt/wyniki-online/ .

 

 

PROBLEM Z LOGOWANIEM

 

PODANO NIEPRAWIDŁOWE HASŁO 5 RAZY

 

Jeżeli w procesie logowania użytkownik minumum 5 razy użyje nieprawidłowego hasła zostanie przekierowany do strony "Problem z logowaniem?", gdzie możliwe będzie odzyskanie hasła.

 

PODANO NIEPRAWIDŁOWE HASŁO 10 RAZY

 

Po 10-krotnym wprowadzeniu błędnego hasła dostęp do Usługi zostanie zablokowany. System wyświetli komunikat o podaniu niepoprawnego hasła. W celu odzyskania dostępu do Usługi należy skontaktować się za pomocą  formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://diag.pl/pacjent/kontakt/wyniki-online/.

 

 

PROBLEM Z LOGOWANIEM

 

ZREZYGNOWANO Z USŁUGI

 

Jeżeli użytkownik zrezygnował z dostępu do Usługi "Wyniki on-line" klikając w klawisz [Zakończ korzystanie z Usługi] w zakładce "Moje dane" korzystanie z serwisu przy użyciu dotychczasowej Karty Stałego Klienta nie będzie możliwe. Istnieje możliwość uzyskania nowej Karty, w takim przypadku należy skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://diag.pl/pacjent/kontakt/wyniki-online/.